Lakota on 7 paikkainen nuorten yksikkö ja Wakan Tanka 7 paikkainen lasten- ja nuorten yksikkö.

 

Tarjoamme sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimia tarvitseville alle 18–vuotiaille nuorille. Tarjoamme lapsille ja nuorille turvallisen ja kodikkaan kasvuympäristön, tukien heidän kasvuaan ja kehitystään. Tavoitteena on turvata lasten läheiset ihmissuhteet vanhempiin, sukulaisiin ja ystäviin. Sijoitus voi olla lyhytaikainen muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen lapsen tarpeesta riippuen.

 

Hoitojakso Lakotassa tai Wakan Tankassa ja sen tavoitteet on sovittu yhdessä lapsen tai nuoren, hänen vanhempiensa ja lähettävän tahon kanssa. Hoitoa ja kasvatusta ohjaa lapsen tai nuoren yksilöllisistä tarpeista tehty hoito- ja kasvatussuunnitelma. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tukena arjessa, sitä toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

 

Toiminta perustuu kolmeen vaiheeseen. Aloitusvaiheessa selvitetään lapsen tai nuoren ja perheen kokonaistilanne. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kartoitetaan lapsen tai nuoren fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tila. Jokaisella lapsella tai nuorella on omaohjaaja, joka vastaa hänen hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti. Omaohjaaja -menetelmällä turvataan lapsen yksilöllinen, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kasvattaminen ja hoitaminen. Keskeinen tieto lapsen tai nuoren tilanteesta välittyy arjessa, lisäksi omaohjaaja käy lapsen tai nuoren kanssa aloitusvaiheessa keskusteluja eri lomakkeiden avulla. Perhe pyritään ottamaan mukaan kasvatustyöhön tiiviisti mukaan. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen ja vuorovaikutuksellinen suhde perheeseen. Pyrimme tukemaan ja vahvistamaan vanhemmuutta. Perhetyö tukee lapsen tai nuoren kuntoutusprosessia ja on tärkeä osa toimintaamme. Tarvittaessa aloitusvaiheessa tehdään päihdekartoitus. Alkukartoitusjakson päättyessä omaohjaaja laatii yhteenvedon, jossa kuvataan jakson kulku sekä jatkosuositukset ja -suunnitelmat.

 

Sijoituksen aikana lapsi tai nuori opettelee ottamaan vastuuta omasta elämästään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Koulunkäyntiin on mahdollisuus Rautavaaralla peruskoulussa ja lukiossa, ammatilliset opinnot löytyvät lähikunnista. Vahvistetaan nuorta liittymään yhteisöön ja löytämään oma paikkansa. Arjen rutiineilla ja ennakoitavuudella luodaan järjestystä elämään. Vapaa-ajan harrastaminen suunnitellaan nuoren kanssa yhdessä. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään oma harrastus ja tukea harrastuksen jatkuvuutta

 

Sijoituksen loppuvaiheessa keskitytään nuoren tulevaisuuteen joko kotiutumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymiseen sekä ammatinvalintaan ja koulutukseen.