HENKILÖSTÖ

 

Johtajan ja toimitusjohtajan lisäksi kasvatustyöstä ja perhekuntoutuksesta vastaa 21 kokoaikaista ohjaajaa, joilla on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus sekä lähes kaikilla pitkä työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Lisäksi henkilökuntaa täydentää 5-10 osa-aikaista ohjaajaa.

 

Ruokahuollosta vastaa emäntä.

 

Ostamme psykologin ja psykiatrin palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta.

LL.psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Marjatta Nuutinen käy säännöllisesti, Vastaanotot Tulilyhty Oy.n tiloissa sekä konsultaatio mahdollisuus tarpeen mukaan.

 

Ohjaajien persoonallisuus, monipuoliset koulutustaustat, ammattitaito ja elämänkokemus ovat koko laitoksen toiminnan edellytyksenä.

 

Työnohjaus, säännölliset henkilökunta- ja tiimipalaverit sekä tyky-toiminta auttavat työssä jaksamiseen. Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään ja täydennetään suunnitelmallisilla koulutuksilla.