AVOHUOLLON PERHETYÖ

 

Erilaisissa elämätilanteissa oleville perheille suunnattu tukimuoto sisältää sovitun määrän kotikäyntejä sovittuna aikajaksona. Lisäksi kotiin annettavaa perhetyötä voidaan järjestää laitoskuntoutusjakson jälkeen perheen tueksi. Yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa laaditaan tavoitteellinen suunnitelma. Tavoitteiden toteumista arvioidaan säännöllisesti sekä tehdään jatkosuunnitelma perheen tuen tarpeen perusteella. Perhetyön vastaava ohjaaja vastaa avohuollon palveluiden toteuttamisesta yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Vanhemmuuden arviointi toteutetaan joko erillisenä omana kokonaisuutena tai osana perhetyötä.

 

Vanhemmuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti huomioiden elämänhallinnalliset asiat kuten taloudellinen tilanne, terveydenhuollon/päihdehuollon palvelujen tarve.

 

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA: Asiakkaina ovat lastensuojelun avohuollon/sijaishuollon lapset ja perheet, jotka tarvitsevat ammatillista tukihenkilöä mm. koulunkäynnin ja päihteettömyyden tukemiseksi, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä, epäsosiaalista käyttäytymistä ja laitoshoidon tarvetta.

 

VALVOTUT TAPAAMISET: Toteutamme valvottuja perhetapaamisia joko erillisesti sovituissa paikoissa tai Lakotan/Tatankan/Wakan Tankan tiloissa. Tapaamisissa luodaan turvallinen ympäristö lapsille/nuorille ja heidän vanhemmilleen. Mahdollisuus on myös toteuttaa tapaamisia toiminnallisten menetelmien kautta, johon yhteistyökumppanimme Metsäkartano antaa luonnonläheiset puitteet.

 

 KRIISIKÄYNNIT: Päivystysluonteiset kriisikäynnit esim. perheväkivalta, rikokset, onnettomuus, kuolemantapaus.