Tulilyhty Oy on yksityinen suomalainen yritys, emme kuulu ketjuun emmekä ole osa konsernia tai pörssiyhtiötä.  Tarjoamme monipuolisia lastensuojelun palveluja yli 10 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Rautavaaralla sijaitsee Lastensuojeluyksiköt Lakota ja Wakan Tanka sekä Tatankan perhekuntoutusyksikkö. Lisäksi tarjoamme avohuollon palveluita perhe- ja yksilöpalveluina.

 

Yksiköittemme nimet juontavat Pohjois-Amerikkalaiseen intiaaniheimoon.

Lakota on intiaaniheimo joka kasvattaa lapsensa rakkaudella luontoa sekä henkisiä arvoja kunnioittaen. Se on myös meidän toimintaperiaatteemme.

Tatanka eli biisoni on ollut intiaaneille tärkeä toteemieläin.

Wakan Tanka on intiaanien ylin jumaluus, suojelija.

 

Tulilyhty Oy:n palvelut rakentuvat yksilöllisesti asiakassuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Palveluntuottajina pystymme vastaamaan monenlaisiin haasteisiin ja räätälöimään palvelumme sen mukaisesti. Jokainen asiakas huomioidaan yksilönä ja omana itsenään yksiköiden arjessa.

 

Toimimme eettisesti korkeatasoisesti ja noudatamme lastensuojelusta annettuja lakeja, asetuksia, ohjeita ja suosituksia. Tarkoituksenamme on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. On tärkeää myös turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Kasvatusperiaatteina on ohjata lasta ottamaan vastuuta koulunkäynnistä ja arjen sujumisesta. Luotettavat aikuiset, turvallinen ja välittävä kasvuympäristö, rajat, johdonmukaisuus, suunnitelmallisuus sekä ennakoitavuus luovat turvallisuutta. Lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja häntä tuetaan sekä kannustetaan omassa kehitysvaiheessaan.

 

Tulilyhty Oy:n toimintaa ohjaavat sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Arvoina on ammatillisuus, tasa-arvo, rehellisyys, kodinomaisuus ja luonnon kunnioittaminen.